0

tên sp

SKU: TGS1

tạm guhhij;ok'plk

100 - 300
300 đ
Thông số sản phẩm: 

dthfufyuglikuhi

Đặc điểm nổi bật: 

hlkhlkhlkjlkj

Chi tiết tiết sản phẩm: 

jhlkjkljkj

Hướng dẫn sử dụng: 

nlknkljkj;l

Sản phẩm hoàn thiện: 

kj;j;lk;lk;k';l';l